Welkom

Leer je grenzen kennen

Verandering kan leiden tot bewustwording van je eigen wensen en mogelijkheden, zodat je zelf richting kunt geven aan:

  • ongewenste patronen die je leven negatief beïnvloeden
  • communicatieprocessen, van belang voor je dagelijks functioneren
  • lichamelijke klachten die mede het gevolg zijn van psychische overbelasting en het niet kennen van eigen grenzen

Marian van der Pijl

Centrum voor ‘verandering’